RFID

Spatial data

Voor een breed begrip van RFID kijken we eerst naar spatial data -- locatie-gebonden data. Eigenlijk niets speciaals, want bijna tachtig procent van bestaande data is op één of andere manier gerelateerd aan een positie.

Het speciale is meer hoe en waar die data geraadpleegd wordt. Tegenwoordig is thuiswerken gemeengoed en wat nu langzaam in de markt begint door te dringen, is dat het ook tijd en kosten kan besparen om in het veld toegang te hebben tot het bedrijfsnetwerk. Draadloze netwerken zijn onder andere WiFi (korte afstand), GSM, GPRS en UMTS. De devices die hiervan gebruik maken, zijn natuurlijk laptops, maar ook smart phones, PDAs en zogenaamde tablets.

adam model www.jpg

http://karma.geo.tudelft.nl/whatskarma.html

Zoals gezegd is spatial data gerelateerd aan een positie, dus dan is het wel noodzakelijk om die positie op te geven wanneer informatie wordt opgevraagd. Ook dit kan op verschillende manieren. Het bekende Global Positioning System (GPS), dat iedereen wel kent van zijn navigatiesysteem, is daar één van. Daarnaast kunnen telefoonmaatschappijen een locatie peilen tot op vijftig meter nauwkeurig doordat iemand met een mobieltje van bepaalde zendmasten gebruikmaakt voor zijn verbinding. Ten derde kan RFID een rol spelen in positiebepaling (zie verder) en tenslotte kan de applicatie een zogenaamde location mark bevatten, een bookmark maar dan voor een locatie. Denk hierbij aan een simpele drop-down list met rayons waar de gebruiker uit kan kiezen.

Databases

Om locatie-gerelateerde data op te slaan, hebben sommige databases toevoegingen om naast de gebruikelijke data types ook spatial objecten beschikbaar, waarmee locatie-gerelateerde data (gebieden, lijnen en punten) kan worden opgeslagen in tabellen.

Natuurlijk is een database niets waard als hij niet ontsloten wordt. De fabrikant levert dan een application server met portaal op waarin nieuws en applicaties in kunnen ondergebracht.

Oracle levert zo'n stack met een kant-en-klare applicatie genaamd de MapViewer. Het is een component aan de serverkant met interessante mogelijkheden; kale kaarten kunnen op verzoek worden opgetuigd met allerlei statistische en uiteraard locatiegebonden informatie. Dit worden themes genoemd. Zo’n theme kan bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid zijn, of de mate van industrialisatie. Themes kunnen gecombineerd op een kaart worden getoond, zodat complexe verbanden visueel kunnen worden weergegeven. Bij de MapViewer hoort een Java bibliotheek van functies. Additionele licenties kunnen worden aangeschaft voor JDeveloper, dat wizards heeft speciaal voor de spatial functionaliteit.

RFID

Wat voor de toekomst zeer belangrijk gaat worden in verband met positiebepaling is RFID (Radio Frequency IDentification). Een RFID ‘tag’ bestaat uit twee delen: een antenne en een chip. Een RDIF reader zend een electromagnetisch veld uit. De antenne van de tag is spoelvorming en krijgt dan voldoende lading om de chip te activeren, die vervolgens zijn unieke nummer naar de lezer stuurt. Dit noemen we passieve tags, waarbij de afstand tussen de lezer en de tag tussen de 0,3 en 3 meter moet zijn. Actieve tags bevatten een batterijtje, waarmee de afstand tot honderd meter kan worden opgevoerd. In sommige RFID tags kan daarnaast nog extra informatie worden opgeslagen, tot maximaal een A4’tje aan informatie.

RFID-Tag01.jpg

RFID is een relatief oude technologie, maar wat voor de doorbraak zorgt, is de prijs. Tags worden steeds goedkoper: passieve tags kosten momenteel minimaal 30 eurocent, tegen barcodes 1 eurocent. Daarentegen is een barcode niet uniek per product, kan beperkte hoeveelheid data bevatten, is moelijker te lezen en is na de afdruk niet te beschrijven.

Er zijn interessante applicaties waarin RFID centraal staat, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen. Alle belangrijke personen en equipment zijn uitgerust met een RFID tag en in noodgevallen dus snel op te sporen. In de medische wereld liggen nog veel meer mogelijkheden open. Interessant feit in dit verband is bijvoorbeeld dat verpleegsters gemiddeld circa twintig minuten per dag kwijt zijn aan het zoeken van een rolstoel. Een ander, minder leuk feit is dat er af en toe patiënten zoek raken in een ziekenhuis – met alle gevolgen van dien; ook hier kan RFID een rol spelen.

Toekomst

Men verwacht dat in de komende jaren RFID tags van plastic kunnen worden gemaakt. Hiermee zal de prijs verder dalen en dat brengt interessante projecten in zicht. Waar tags nu nog worden toegepast op het niveau van grootverpakking (container, rolcontainer, pallet), kan dat in de toekomst op productniveau. Dat maakt ‘tracking & tracing’ mogelijk, het volgen van producten door de hele keten heen. Uiteraard zal dit gaan zorgen voor een enorme hoeveelheid data, waarin database producenten kunnen voorzien met geclusterde of Grid-databases en slimme BI (Business Intelligence) producten.

Zoals hierboven is te lezen, worden er in hoog tempo nieuwe toepassingen bedacht en ontwikkeld. Om de activiteiten in een breder perspectief te plaatsen en om verder in de toekomst te kijken, zijn belangengroepen vertegenwoordigd in twee organisaties, de RFID Society en het ECP. Beiden brengen nieuwsbrieven uit en organiseren bijeenkomsten. Kijk eens op de websites voor meer informatie.

Links